Genealogie van CORNELIS TJEERDS
Voorvader van de Friese Families Van der Velde, Boltjes en Van der Schuit


 
I.1    CORNELIS TJEERDS, boer te Rotsterhaule, geboren 1720 te Delfstrahuizen (FR), overleden 1801 te St.Jansga (FR), zoon van TJEERD CORNELIS, boer, en RINSKIEN JACOBS.
Gehuwd (1) circa 1743 met TJIETS HENDRIKS, geboren op 01-09-1721 te Eesterga, gedoopt op 07-09-1721 te Lemmer, overleden op 27-09-1750 te Rohel op 29-jarige leeftijd, begraven op 02-10-1750 te Eesterga, dochter van HENDRIK CORNELIS "v.Eesterga" en TEYDS GERBENS.

Cornelis Tjeerds leefde in een tijd, waar de start van de verveening rondom St.Johannesga, Oudehaske en Rotsterhaule opkwam. De grootschalige migratie van veenmakers en veenarbeiders vanuit Noord-west Overijssel (oa. Giethoorn) naar zijn woonplaats zal niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. De bevolkingsgroei was enorm. Oudehaske groeide van 129 zielen in 1744 naar 821 in 1796. Rotsterhaule van 73 in 1744 naar 453 in 1796 !! St.Johannesga groeide van 113 zielen in 1744 naar 493 in 1796.

Volgens het Quotisatiecohier van 1749 (Schoterland), bestond het gezin van Cornelis Tjeerds, wonende te Rotsterhaule, uit 2 personen ouder en 3 personen jonger dan 12 jaar.
Als beroep wordt "een sobere boer" vermeld en hij wordt "aangeslagen" voor 20 Caroliguldens. Dit geeft weer dat zij een redelijk bestaan hadden.

In de jaren 60 en 70 van de 18-e eeuw kwam de grootste aanwas van veenarbeiders. Later vertrokken de meesten naar gebieden in Aengwirden en Opsterland (ca.1840).
(Bron : DTBL Lidmaatinschrijvingen en Jaarboek ´93 CBG).

Lidmatenboek Schoterland, 1750
Man: Cornelis Tjeerds
Vrouw: Tjiets Hendriks
- Op 27 september 1750 zij overleden te Rohel
- Op 28 september 1750 zij begraven te Eesterga
.
Gehuwd (2) op 30-05-1751 te St.Jansga (FR) met PIERKJEN ANNES, geboren circa 1725 te Rohel (FR), overleden 1802 te St.Jansga (FR).
Pierkjen houdt op 15.5.1780 te St.Jansga een buitenechtelijk kind (zoon Anne) van Aaltje Jans ten doop. (Bron: DTB Schoterland).
Het overlijdensjaar van Pierkje wordt vermeld in een "akte van kennelijk- heid", welke als bijlage bij huwelijksakte van kleinzoon Kornelis Annes v.d. Velde in 1828 te Grouw.

Lidmatenboek Schoterland, 1756
Man: Cornelis Tjeerts
Vrouw: Pierkjen Annes
Woonplaats: Rohel
- Op 27 mei 1756 zij belijdenis
.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  TJEERD CORNELIS, geboren circa 1743, overleden circa 1750.
   2.  JOUKJEN CORNELIS, geboren op 19-07-1744 te Eesterga (FR).
   3.  HENDRIK CORNELIS, geboren op 27-03-1746 te Eesterga (FR), overleden op 29-12-1754 te Delfstrahuizen (FR) op 8-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1755 te Delfstrahuizen (FR).

Lidmatenboek Schoterland, 1754
Hendrik Cornelis
Zoon van Cornelis Tjeerts
- Op 29 december 1754 overleden te Rohel
- Op 2 januari 1755 begraven te Delfstrahuizen
.
   4.  RINSKJE CORNELIS, geboren 04-1748 te Rotsterhaule (FR), gedoopt op 12-05-1748 te St.Jansga (FR).
Schoterland, dopen, doopjaar 1748
Geboren in Rotsterhaule
Gedoopt op 12 mei 1748 in Sintjohannesga en Delfstrahuizen
Dopeling: Rinskje, dochter
Vader: Cornelis Tjeerds
Moeder: Tjiets Hendriks
.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  TJEERD CORNELIS BOLTJES (zie II.5).
   6.  ANNE CORNELIS, geboren op 10-03-1753 te Rohel, gedoopt op 08-04-1753 te St.Jansga, overleden op 08-05-1753 te Rohel, 59 dagen oud, begraven op 10-05-1753 te Delfstrahuizen.

Lidmatenboek Schoterland, 1753
Anne Cornelis
Zoon van Cornelis Tjeerds
- In de nacht van 7 op 8 mei 1753 overleden te Rohel
- Op 10 mei 1753 begraven te Delfstrahuizen
.
   7.  ANNE CORNELIS, geboren op 10-03-1754 te Rohel, gedoopt op 31-03-1754 te St.Jansga, overleden op 10-08-1754 te Rohel, 153 dagen oud.

Lidmatenboek Schoterland, 1754
Anne Cornelis
Zoon van Cornelis Tjeerts
- Op 10 augustus 1754 overleden te Rohel
.
   8.  ANNE CORNELIS VAN DER VELDE (zie II.9).
   9.  CLAASKE CORNELIS BOLTJES, gedoopt op 01-10-1758 te Ouwsterhaule (FR).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 23-11-1783 te St.Johannesga met LAMBERT JACOBS BAAS, geboren circa 1764 te Giethoorn.

Lambert had in 1783 bij zijn huwelijk al deze familienaam Baas.
Hij was een van de vele "Gietersen" die uit Giethoorn naar St. Johannesga kwam om aldaar te werken in de verveening.
   10.  JAN CORNELIS (zie II.14).
   11.  EISE CORNELIS VAN DER SCHUIT (zie II.16).
   12.  RINSE CORNELIS, geboren 10-1767 te St.Jansga (de Polle) (FR), gedoopt op 25-10-1767 te St.Jansga (FR), overleden op 18-12-1768 te St.Jansga (FR), begraven op 23-12-1768 te Delfstrahuizen (FR).

Lidmatenboek Schoterland, 1768
Rinse Cornelis
Zoon van Cornelis Tjeertz
- Op 18 december 1768 overleden op de Polle
- Op 23 december 1768 begraven te Delfstrahuizen
.
   13.  REINSJE CORNELIS, geboren op 28-11-1769 te St.Jansga (de Polle) (FR), gedoopt op 03-12-1769 te St.Jansga (FR), overleden 1771 te St.Jansga (de Polle) (FR).

II.5    TJEERD CORNELIS BOLTJES, Boer en Huisman, geboren op 25-07-1751 te Rohel (FR), gedoopt op 15-08-1751 te St.Jansga (FR), overleden op 07-11-1826 te Oldetrijne (FR) op 75-jarige leeftijd, zoon van CORNELIS TJEERDS (zie I.1) en PIERKJEN ANNES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1776 te St.Jansga (FR) met LIJSBETH "ELISABETH" LAMBERTS, geboren 01-1751 te Rotstergaast, gedoopt op 24-01-1751 te St.Jansga (FR), overleden circa 1813 te Oldetrijne, dochter van LAMMERT JANS, Wonende op De Gaast, en TRIJNTJE IBELES.

Schoterland, huwelijken 1776
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1776
Bruidegom: Tjeerd Cornelis afkomstig van Rotsterhaule
Bruid: Lijsbert Lambertz afkomstig van Rohel

In 1810 woont Tjeerd Cornelis als boer, te Oldelamer.
In januari 1812 "verblijft" hij ter "Maire van Sonnega" bij de naam BOLTJEN als familienaam. (Bron : Akte van naamsaanname WsW). Hij is dan boer te Oldetrijne.
In 1813 wordt hij "Huisman te Oldetrijne" genoemd.
(Bron : Huw.akte zoon Kornelis in 1813).
De familienaam wordt wisselend "Boltjen" en "Boltjes" geschreven. De voornaam Cornelis wordt wisselend met "C" en/of "K" geschreven.

Lidmatenboek Weststellingwerf, 1839
Tjeerd Kornelis Boltjes
- Op 19 mei 1839 belijdenis te Oldelamer
.
Uit dit huwelijk:
   1.  TRIJNTJE TJEERDS, geboren op 10-06-1777 te Rotsterhaule (FR), gedoopt op 29-06-1777 te St.Jansga (FR), overleden op 20-01-1848 te Wolvega op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 20-06-1800 te Wolvega met NANNE WYBES BROUWER, geboren circa 1775, overleden op 23-12-1808 te Wolvega, zoon van WYBE JANS BROUWER en TRIJNTJE NANNES.
De aangifte van de familienaam "Brouwer" wordt door Nanne Wybes zijn schoonvader (Tjeerd Cornelis Boltjen), op verzoek van Nanne Wybes vrouw (Trijntje Tjeerds Boltjes), gedaan. De kinderen uit het huwelijk worden ook vermeld, naast het feit dat gemeld werd, dat Nanne Wybes reeds overleden was. Zij waren woonachtig in Oldetrijne.

Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 11-03-1810 te Wolvega met ROELOF JOHANNES OOSTERKAMP, geboren circa 1776 te Nijeholtwolde. Roelof was weduwenaar van Antje Aukes.
Lidmatenboek Weststellingwerf, 1843
Man: Roel Johannes Oosterkamp
Vrouw: Trijntje Tjeerds Baltjes
Woonplaats: Nijelamer
- In 1843 lidmaat
.
   2.  PIERKJEN TJEERDS, geboren op 05-08-1779 te St.Jansga (FR), gedoopt op 12-09-1779 te St.Jansga (FR), overleden op 25-09-1822 te Oldetrijne (FR) op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-03-1805 te Oldetrijne (FR) met ROMMERT HENDRIKS DIJKSTRA, 49 jaar oud, Huisman te Oldetrijne, geboren op 16-06-1755 te Nijetrijne, gedoopt op 22-06-1755 te Scherpenzeel, overleden op 15-08-1825 te Munnekeburen op 70-jarige leeftijd.
Het huwelijk tussen Rommert Hendriks en Pierkje Tjeerds vond gelijktijdig plaats met het huwelijk van Rommert zijn oudste zoon Hendrik met Sjoukjen Jans. (Sjoukje Jans ging na het overlijden van haar man Hendrik in 1808 bij haar vader Jan Jacobs te Oldelamer inwonen).
- Op de naamsaanname akte (Dijkstra, gem.Weststellingwerf), worden de navolgende kinderen genoemd : Jantien, Femmigjen, Jacob, Dubbeld, Jantjen, Durkjen, Tjeerd, Eukjen en Elisabeth. De laatste 3 zijn uit het huwelijk met Pierkjen Tjeerds (Boltjes), de overigen zijn uit een eerder huwelijk van Rommert Hendriks met Eukgien Jacobs.
- In 1832 wordt in het cadaster van Weststellingwerf vermeld dat "de Erven van Rommert Hendriks Dijkstra" de eigenaren zijn van oa. percelen 77 en 78 te Oldetrijne (Sektie B), waarop "Huis en Erf" staan. Zijn zonen Tjeerd Rommerts en Jacob Rommerts worden vermeld als landbouwer te Munnekeburen resp. arbeider te Scherpenzeel. Tjeerd Rommerts had naast perceel nr. 2737 "Huis en Erf" ook perceel nr. 2755, waarop een "Molen met Erf". (Oldetrijne Sektie B).
Een acte van inventarisatie heeft plaats gevonden te Munnekeburen, (ruim na het overlijden van Rommert) op 9 sept 1825.

   3.  WIJBKJEN TJEERDS, Tweelingzus van Aaltje, geboren op 09-08-1783 te Oldetrijne (FR), gedoopt op 07-09-1783 te Oldetrijne (FR).
   4.  AALTJEN TJEERDS, Tweelingzus van Wybkjen, geboren op 09-08-1783 te Oldetrijne (FR), gedoopt op 07-09-1783 te Oldetrijne (FR).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-03-1810 te Oudeschoot (FR) met NUTTERT JOHANNES GOUMA, Huisman te Oldelamer, geboren circa 1783.
De voornaam Johannes wordt ook wel eens kortweg als Jan geschreven. De familienaam wordt soms ook als GOUWMA geschreven. In 1832 wordt in het cadaster van Oldetrijne (Sektie A) gemeld dat zijn "Huis en Erf" gelegen is op perceel nr. 690. Tevens heeft hij op perceel 695 een "Molen en Erf". Voorts bezit hij nog diverse verspreidde stukken hooiland, weiland, moeras en water percelen.
Lidmatenboek Weststellingwerf, 1821
Man: Nuttert Johannes Gauma
Vrouw: Aaltje Tzeerds Boltjes
- Op 18 maart 1821 zij belijdenis
- Op 10 mei 1822 vertrokken naar Wolvega

Lidmatenboek Weststellingwerf, 1836
Aaltje Tjeerds Boltjes
Woonplaats: Nijeholtwolde
- In 1836 lidmaat
.
   5.  CORNELIS TJEERDS, Boer te Oldelamer/Oldetrijne, geboren op 23-08-1786 te Oldelamer (FR), gedoopt op 27-08-1786 te Oldelamer (FR), overleden op 22-03-1867 te Oldelamer (FR) op 80-jarige leeftijd.
De familienaam wordt wisselend "Boltjen" en "Boltjes" geschreven. De voornaam Cornelis wordt wisselend met "C" en "K" geschreven.
Bij het huwelijk van Kornelis Tjeerds met Jeltjen Egberts waren ook twee zwagers als getuigen aanwezig. Deze waren : Rommert Hendriks Dijkstra (op dat moment huisman te Oldetrijne, oud 57 jaren) en Nuttert Johannes Gouma (op dat moment oud 30 jaren, huisman te Oldelamer). Jeltje was tijdens huwelijk minderjarig (slechts 17 jaar !!) en derhalve waren beide ouders aanwezig om toestemming te geven. (Bron : Huwelijksakte Kornelis Tjeerds in 1813).
In de cadastrale atlas van Weststellingwerf worden in 1832 enkele stukken land vermeld met aantekening :"de Erven van Rommert Hendriks Dijkstra" als eigenaars.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-04-1813 te Sonnega (FR) met JELTJEN EGBERTS VAN DER MOLEN, Boeremeid te Oldelamer, geboren 1796 te Munnekeburen (FR), dochter van EGBERT SYTSES VAN DER MOLEN, Huisman te Oldelamer, en JANNESJEN YSSEBRANDTS LEMSTRA.
   6.  LAMBERT TJEERDS, geboren op 12-04-1790 te Oldetrijne (FR), gedoopt op 18-04-1790 te Oldetrijne (FR), overleden voor 1812 te Oldetrijne (FR).
   7.  JOUKE TJEERDS, geboren op 28-02-1796 te Oldetrijne (FR), gedoopt op 03-04-1796 te Oldetrijne (FR), overleden op 14-08-1820 te Oldetrijne (FR) op 24-jarige leeftijd.

II.9    ANNE CORNELIS VAN DER VELDE, boer op "Groot Tjallinga", geboren op 30-05-1755 te Rotsterhaule (FR), gedoopt op 29-06-1755 te St.Jansga (FR), overleden op 02-05-1813 te Wartena (FR) op 57-jarige leeftijd, zoon van CORNELIS TJEERDS (zie I.1) en PIERKJEN ANNES.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 20-03-1791 te Idskenhuizen (FR) met ANTJE ALES "van Tjerkgaast", 27 jaar oud, geboren op 07-07-1763 te Tjerkgaast. Gezinsklapper Doniawerstal (Langweer/Tjerkgaast). Gedoopt op 31-07-1763 te Tjerkgaast, overleden op 25-02-1799 te Wartena (FR) op 35-jarige leeftijd.
Mede doordat haar zoon Ale met de naam Gosse op de proppen komt ligt via de lijn ALE GOSSES de relatie. Dochter van ALE GOSSES, schoolmeester te Tjerkgaast, en ANTIE GERBENS (Aukje Gerbens).
Anne Cornelis was eerst nogal een rondzwervende werkzoeker, hetgeen blijkt uit de diverse kerklidmaatboeken (in- en uitschrijving).
Begin 1791 was hij vermoedelijk bij zijn jongere broer Jan Cornelis in Idskenhuizen (gelegen bij Langweer), aangezien hij aldaar trouwde in maart van dat jaar. In de huwelijksbevestiging (kerkboek van Idskenhuizen), wordt vermeld dat hij en zijn vrouw Pierkjen beiden "van Tjerkgaast" (bij Sloten) kwamen.
Later in 1791 waren zij in Oldelamer, bij zijn oudste broer Tjeerd Cornelis (later fam. Boltjes), alwaar hij zijn zoon Ale ten doop hield.
Aangezien Anne Cornelis het huwelijk aanging op 34 jarige leeftijd en de eerste zoon niet naar vader Cornelis werd genoemd, maar naar zijn vrouws vader, bevestigd min of meer dat hij eerder getrouwd is geweest en uit dit huwelijk een zoon Cornelis Annes is geboren en op jonge leeftijd (voor 1793) is overleden.
Te Nijelamer laten zij op 24.11.1793 hun pas geboren "nieuwe" zoon Kornelis dopen.
Op 25.5.1794 werd hij als lid aangenomen in de Hervormde kerk te Wolvega, komende van Scherpenzeel (dorp onder Oldelamer).

Wat daarna hen er toe bewoog om naar Wartena te gaan (doorkruizing van moeilijk begaanbare drassige gronden) zal vooralsnog giswerk blijven. Aangenomen wordt dat in deze streek moeilijk iemand te strikken was voor het boerenbedrijf aldaar en Anne daar toch wel een uitdaging zag liggen.

Hij werd begin 1796 in Wolvega uitgeschreven, "vertrekkende naar Wartena" en liet zich later in dat jaar, nadat hij reeds enige maanden als huurder op een vrij grote boerderij ("Groot Tjallinga" tussen Grouw en Wartena) woonachtig was, in Wartena weer inschrijven, "met attestatie komende van Wolvega".
Genoemde boerderij bevindt zich nog steeds aldaar en wordt bewoond door een familie De Visser. De boerderij was tijdens de tweede wereldoorlog ook een "bekend" onderduik adres in Friesland.

Anne Cornelis neemt "op verzoek van Napoleon", op 28 december 1811 op het gemeentehuis van Roordahuizum, de naam "VAN DER VELDE" aan als familienaam. Hij deed dit gelijktijdig met een oom van zijn (latere) schoondochter (Geertje Wopkes, de vrouw van Ale Annes). Deze man, genaamd Gerrit Sipkes (broer van Wopke Sipkes de Boer), neemt ook de naam "van der Velde" als familienaam aan. Deze bleef ongehuwd en kinderloos.

Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 26-04-1801 te Wartena (FR) met TRIJNTJE FREER(I)KS VAN DER WOUDE, 24 jaar oud, geboren op 23-09-1776 te Compagnie onder Jubbega (FR), gedoopt op 27-10-1776 te Compagnie onder Jubbega (FR), overleden op 02-09-1812 te Wartena (FR) op 35-jarige leeftijd.
Trijntje was 20 jaar jonger dan Anne Cornelis. Was zij de huishoudster ? In de overlijdensakte van haar zoon Freerk (22.8.1863 te Lekkum) wordt haar familienaam Van Der Woude genoemd. Haar naam wordt dan als Tjetske Freerks en haar man als Anne Freerks geschreven ! Dochter van FREERK HARMENS, Arb. in Comp.J-S. en H´veen, en ENGELTJE WOBBES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ALE ANNES, boer op "Groot Tjallinga" / winkelier te IJlst, geboren op 17-11-1791 te Oldelamer, gedoopt op 20-11-1791 te Oldelamer, overleden op 22-01-1861 te IJlst op 69-jarige leeftijd.
Na het overlijden van vader in 1813, werd Ale Annes de huurder van de boerderij "Groot Tjallinga", tot 1822. Ale Annes vertrok in 1822 met zijn gezin naar IJlst. Wat de reden hiertoe geweest was, is moeilijk te achterhalen. In IJlst heeft hij, volgens de diverse aktes, meerdere beroepen gehad. In zowel 1825 als 1828 wordt vermeld (bij de geboorteaktes van Gosse en Sjoerdtje), dat hij "van bedrijf, winkelier" was.
Ook in 1832 wordt hij in de Kadastrale Atlas van IJlst "winkelier" genoemd, wonende op perceel nr. 88 met huis en erf van 350 m2.
Deze lokatie is schuin tegenover de Kerk van de Doopsgezinde Gem.
Later (vanaf 1861) wordt als beroep "inlandschkramer", "wolkoper" en "arbeider" vermeld. Dit geeft duidelijk weer, dat een vermindering van financiele status was ontstaan.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-07-1814 te Wartena (FR) met GEERTJE WOPKES ALTENA, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren op 16-11-1792 te Wartena (FR), gedoopt op 18-11-1792 te Wartena (FR), overleden op 08-02-1861 te IJlst (FR) op 68-jarige leeftijd, dochter van WOPKE SIPKES, Schipper, en TRIJNTJE HALBES.
   2.  KORNELIS ANNES, geboren op 16-11-1793 te Nijelamer (FR), gedoopt op 24-11-1793 te Nijelamer (FR), overleden voor 1797.
   3.  PIERKJEN, geboren op 18-03-1796 te Wartena (FR), gedoopt op 24-04-1796 te Wartena (FR), overleden op 26-09-1796 te Wartena (FR), 192 dagen oud.
   4.  KORNELIS ANNES, geboren op 02-03-1797 te Wartena (FR), gedoopt op 09-04-1797 te Wartena (FR), overleden op 04-04-1800 te Wartena (FR) op 3-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  KORNELIS ANNES, boerenknecht en arbeider, geboren op 20-12-1801 te Wartena, gedoopt op 14-02-1802 te Warga, overleden op 01-05-1862 te Grouw op 60-jarige leeftijd.
Aangezien Anne zijn oudere broer Ale in 1822 de boerderij "Groot Tjallinga" verliet (wegens verkoop door de eigenaar !), koos Kornelis Annes zijn heil in het nabije Grouw als boerenknecht. De mogelijkheid bestaat dat hij werkzaam was op de boerderij van de familie "van der Meer" te Warga. Vanaf 1845 is het gezin niet meer in Grouw woonachtig. Bij het aangaan van het huwelijk werd een getuigenverklaring (akte van kennelijkheid) aangeboden, omtrent de ware grootouders van Kornelis Annes. Dat ambtenaren fouten maken, blijkt uit de huwelijksakte, waarin de naam Freerk Harmens als Freerk Wobbes werd weergegeven. Ook was er een bijlage, waarin getuigen verklaarden dat Trijntje in 1805 te Wartena was geboren. De juiste datum kon men niet vaststellen, daar geen boek werd bijgehouden door de Doopsgezinden. Tevens werd vermeld dat haar moeder reeds overleden was en 7 kinderen had nagelaten.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1828 te Grouw met TRIJNTJE PIETERS VAN DER MEER, dienstmaagd, geboren 1805 te Warga, overleden op 04-04-1860 te Grouw, dochter van PIETER ATES VAN DER MEER, Boer te Warga, en LOLKJEN DURKS JONKER.
   6.  PIERKJEN ANNES, geboren op 06-11-1804 te Wartena (FR), gedoopt op 09-12-1804 te Warga (FR), overleden op 14-11-1853 te Lekkum op 49-jarige leeftijd. Pierkjen overleed ´s avonds om 11 uur in hun woning op Lekkum nr.17b.
Pierkjen ging met haar broer Freerk en zijn gezin, in 1835, mee naar Lekkum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1831 te Huizum met KORNELIS HARMENS MIEDEMA, 30 jaar oud, arbeider te Lekkum, geboren op 17-04-1801 te Wartena. Het gezin komt op 12 mei 1850 vanuit Huizum in Lekkum wonen. Zoon van HARMEN PIETERS MIEDEMA en DIEUWKE FEYES.
   7.  FREERK ANNES, boerenknecht / landbouwer te Lekkum, geboren op 09-09-1809 te Wartena (FR), gedoopt op 15-10-1809 te Wartena (FR), overleden op 22-08-1863 om 02.00 uur te Lekkum op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1833 te Grouw met MINKE OEGES VAN DEN BERG, 20 jaar oud, naaister / landbouwersche en koemelkster, geboren op 12-01-1813 te Poppingawier (FR), overleden op 30-05-1890 te Lekkum op 77-jarige leeftijd, dochter van OEGE MEINTES VAN DEN BERG, Boer te Poppingawier (1833), en TJITSKE RINZES VAN DER MEULEN.
In de huwelijksakte van Freerk en Minke, worden Minke Oeges en haar vader Oege Meintes, Bergsma genoemd. De ondertekening van de akte wordt zowel door Minke als haar vader Oege gedaan met de naam "v d Berg". Het gezin woont vanaf 1835 niet meer in Grouw.
Het wordt (na jaren zoeken ) gevonden te Lekkum (Leeuwarderadeel), alwaar uitbreiding van het gezin volgt. Freerk zijn zus Pierkjen Annes ging mee met hun naar Lekkum.
Niet alleen schoonpapa Oege Meintes van den Berg, als 55 jarige weduwe, maar ook nog 2 dienstbodes (Marten Hayes Hagedoorn, oud 17 jr. geb. te Grouw, resp. Halbertje Jesks Feitsma, oud 20 jr. geb. te Wirdum), woonden bij hun in op nr.13 te Lekkum.(Bron: Volkstelling 1839 Lekkum).

Bij een schaatswedstrijd in 1838 te Lekkum won Freerk een Zilveren Tabaksdoos. Hierin werd zijn naam en het betreffende jaartal gegrafeerd. Deze Tabaksdoos is als erfstuk doorgegven via zoon Pier en kleinzoon Pieter naar achterkleinzoon Pier in Leeuwarden (Huizum).
[R146-1.jpg]
In de overlijdensakte van Freerk wordt zijn moeder Tjetske Freerks van der Woude genoemd. Hij stierf in het huis met nr. 13 te Lekkum.

In de overlijdensaktes van Minke haar kinderen (na overlijden van haar man Freerk), werden voor haar diverse beroepen beschreven. In november 1863 was zij landbouwersche (haar zoon Anne draaide het boerenbedrijf tot overlijden in november 1863). In december 1876 wordt zij koemelkster genoemd en draaide zij het boerenbedrijf te Lekkum met haar schoondochter Tetje (Wobbema), die weduwe was van haar oudste zoon Oege Freerks.
Minke was bij haar zoon Pier inwonend toen zij overleed.


II.14    JAN CORNELIS, Kuiper te Idskenhuizen, geboren op 01-11-1761 te St.Jansga (FR), gedoopt op 29-11-1761 te St.Jansga (FR).
De naam Kuperus was hiervoor als familienaam genoemd, doch onduidelijk was of dit de juiste Jan Cornelis was. Onderzoek loopt nog. Zoon van CORNELIS TJEERDS (zie I.1) en PIERKJEN ANNES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-07-1792 te Langweer (fr) met YKE KLASES "van St.Jansga", geboren circa 1762 te St.Jansga (FR).
Uit dit huwelijk:
   1.  CORNELIS (JANS), geboren op 20-07-1794 te Idskenhuizen (FR), gedoopt op 27-07-1794 te Idskenhuizen (FR).
   2.  DOETJE (JANS), geboren op 14-03-1800 te Idskenhuizen (FR), gedoopt op 16-03-1800 te Idskenhuizen (FR), overleden voor 1803 te Idskenhuizen (FR).
   3.  DOETJE (JANS), geboren op 28-04-1803 te Idskenhuizen (FR), gedoopt op 08-05-1803 te Idskenhuizen (FR).

II.16    EISE CORNELIS VAN DER SCHUIT, turfdrager, geboren op 23-09-1764 te St.Jansga (FR), gedoopt op 28-10-1764 te St.Jansga (FR), overleden op 18-11-1837 te Joure (FR) op 73-jarige leeftijd.
Eise neemt in 1811 te Joure de naam "Van Der Schuit" aan als familienaam. In de overlijdensakte van zijn vrouw Sjoukje in 1823, werd vermeld dat Eise een turfdrager was, wonende te Joure. Zoon van CORNELIS TJEERDS (zie I.1) en PIERKJEN ANNES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-02-1795 te Joure (FR) met SJOUKJE ARJENS FABER, geboren 1764 te Joure (FR), overleden op 04-08-1823 te Joure (FR), dochter van ARJEN KLAZES, Grofsmid te Joure, en JETSKE BARTELES.
Uit dit huwelijk:
   1.  PIERKJEN (EISES), geboren op 21-11-1798 te Joure (FR), gedoopt op 02-12-1798 te Joure (FR), overleden op 12-04-1869 te Joure (FR) op 70-jarige leeftijd.
Volgens Bev.Reg. Joure (1850-1860) was Pierkjen samenwonend (ongehuwd) met Jette Symens Geerts (scheepstimmerman, * 1803 te Joure) in Joure, Midstraat 172.(voorheen 147).
   2.  ARJEN (EISES), geboren op 19-01-1800 te Joure (FR), gedoopt op 09-02-1800 te Joure (FR), overleden voor 1802 te Joure (FR).
   3.  ARJEN (EISES), "Kolonist", geboren op 12-09-1802 te Joure (FR), gedoopt op 03-10-1802 te Joure (FR), overleden 1845 te Ommerschans (OV).
De Burgelijke Stand te Joure maakt melding van "opgave van overlijden uit Ommen" betreffende Arjen van der Schuit in 1845, waarbij vermeld wordt dat dit was op de Ommerschans, alwaar hij Kolonist was.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software